#Volt Extra

จำหน่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ อะไหล่บ้านหม้อ อุปกรณ์เครื่องเสียง ราคาส่ง

Line "@voltextra" | voltextra@gmail.com | T.093-0203996 หรือ 085-9070872

จัดส่งสินค้าวันต่อวัน ไม่มีค้าง มั่นใจ สินค้าถึงไว ได้รับชัวร์แน่นอน

Home วิธีการสั่งซื้อสินค้า รายชื่อขนส่ง สั่งซื้อสินค้า Online

 

สวิทช์มีไฟ 220V (ไฟบ้าน)

สวิทช์มีไฟ 220V   สวิทช์มีไฟ 220V

สวิทช์มีไฟ 220 V 3ขา (อย่างดี)

รายละเอียด: สีแดง | 10A/250VAC | เจาะช่องติดตั้งขนาด 12.70 x 27.00 mm
รูปภาพเพิ่มเติม: Click....
ราคาปลีก: 20.00 บาท/ตัว
ราคาส่ง: 12.00 บาท/ตัว  ( ราคาส่ง 12 ตัวขึ้นไป )


สวิทช์มีไฟ 220V

สวิทช์มีไฟ 220 V 4ขา

รายละเอียด: สีแดง | 15A/30A 250V~ | เจาะช่องติตดั้งขนาด 21.50 x 28.00 mm
ราคาปลีก: 15.00 บาท/ตัว
ราคาส่ง: 12.00 บาท/ตัว  ( ราคาส่ง 12 ตัวขึ้นไป )


สวิทช์มีไฟ 220V

สวิทช์มีไฟ 220 V 4ขา

รายละเอียด: สีเขียว | 15A/30A 250V~ | เจาะช่องติตดั้งขนาด 21.50 x 28.00 mm
ราคาปลีก: 15.00 บาท/ตัว
ราคาส่ง: 12.00 บาท/ตัว  ( ราคาส่ง 12 ตัวขึ้นไป )


สวิทช์มีไฟ 220V

สวิทช์มีไฟ 220 V 4ขา

รายละเอียด: สีเขียว | 15A/30A 250V~ | เจาะช่องติตดั้งขนาด 21.50 x 28.00 mm
ราคาปลีก: 15.00 บาท/ตัว
ราคาส่ง: 12.00 บาท/ตัว  ( ราคาส่ง 12 ตัวขึ้นไป )


สวิทช์มีไฟ 220V

สวิทช์มีไฟ 220 V 3ขา

รายละเอียด: สีแดง | 15A-125VAC | 10A-250VAC | เจาะช่องติดตั้งขนาด 12.70 x 27.00 mm
ราคาปลีก: 12.00 บาท/ตัว
ราคาส่ง: 9.00 บาท/ตัว  ( ราคาส่ง 12 ตัวขึ้นไป )


สวิทช์มีไฟ 220V

สวิทช์มีไฟ 220 V 3ขา

รายละเอียด: สีเขียว | 15A-125VAC | 10A-250VAC | เจาะช่องติดตั้งขนาด 12.70 x 27.00 mm
ราคาปลีก: 12.00 บาท/ตัว
ราคาส่ง: 9.00 บาท/ตัว  ( ราคาส่ง 12 ตัวขึ้นไป )


สวิทช์มีไฟ 220V

สวิทช์มีไฟ 220 V 3ขา

รายละเอียด: สีส้ม | 15A-125VAC | 10A-250VAC | เจาะช่องติดตั้งขนาด 12.70 x 27.00 mm
ราคาปลีก: 12.00 บาท/ตัว
ราคาส่ง: 9.00 บาท/ตัว  ( ราคาส่ง 12 ตัวขึ้นไป )


สวิทช์มีไฟ 220V กลม

สวิทช์มีไฟ 220 V 3ขา กลม

รายละเอียด: สีแดง | 13A-125VAC | 6.5A-250VAC | เจาะช่องติดตั้งกลมขนาด Ø 20 mm.
ราคาปลีก: 10.00 บาท/ตัว
ราคาส่ง: 8.00 บาท/ตัว  ( ราคาส่ง 12 ตัวขึ้นไป )


สวิทช์มีไฟ 220V กลม

สวิทช์มีไฟ 220 V 3ขา กลม

รายละเอียด: สีเขียว | 13A-125VAC | 6.5A-250VAC | เจาะช่องติดตั้งกลมขนาด Ø 20 mm.
ราคาปลีก: 10.00 บาท/ตัว
ราคาส่ง: 8.00 บาท/ตัว  ( ราคาส่ง 12 ตัวขึ้นไป )


สวิทช์มีไฟ 220V กลม

สวิทช์มีไฟ 220 V 3ขา กลม

รายละเอียด: สีส้ม | 13A-125VAC | 6.5A-250VAC | เจาะช่องติดตั้งกลมขนาด Ø 20 mm.
ราคาปลีก: 10.00 บาท/ตัว
ราคาส่ง: 8.00 บาท/ตัว  ( ราคาส่ง 12 ตัวขึ้นไป )


สวิทช์มีไฟ 220V

สวิทช์มีไฟ 220 V 3ขา เหลี่ยมเล็ก

รายละเอียด: สีแดง | 6A-250V | 10A-125V | เจาะช่องติดตั้งขนาด 12.50 x 19.70 mm
ราคาปลีก: 10.00 บาท/ตัว
ราคาส่ง: 8.00 บาท/ตัว  ( ราคาส่ง 12 ตัวขึ้นไป )


สวิทช์มีไฟ 220V

สวิทช์มีไฟ 220 V 3ขา เหลี่ยมเล็ก

รายละเอียด: สีเขียว | 6A-250V | 10A-125V | เจาะช่องติดตั้งขนาด 12.50 x 19.70 mm
ราคาปลีก: 10.00 บาท/ตัว
ราคาส่ง: 8.00 บาท/ตัว  ( ราคาส่ง 12 ตัวขึ้นไป )


สวิทช์มีไฟ 220V

สวิทช์มีไฟ 220 V 3ขา เหลี่ยมเล็ก

รายละเอียด: สีส้ม | 6A-250V | 10A-125V | เจาะช่องติดตั้งขนาด 12.50 x 19.70 mm
ราคาปลีก: 10.00 บาท/ตัว
ราคาส่ง: 8.00 บาท/ตัว  ( ราคาส่ง 12 ตัวขึ้นไป )Design By #VoltExtra